Yleistä dokumentista

Tämä sivu kuvailee Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaiset vaatimukset, joita sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn palvelussa.

Yritys / Rekisterin ylläpitäjä

Nimi: Invalidiliitto ry
Osoite: Mannerheimintie 107, 00280 Helsinki
Y-tunnus: 0116565-9

Yhteyshenkilö

Nimi: Invalidiliitto ry / Tietosuoja
E-mail: tietosuoja@invalidiliitto.fi

Kenen tietoja Palvelussa käsitellään

Palvelussa vierailevien käyttäjien henkilö ja yritystietoja kerätään, käsitellään, käytetään ja muokataan asiakasasuhteiden hoitamista, palvelujen toimittamista, suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja liiketoiminnan kehittämistarkoituksiin.

Kuvaus käsiteltävistä henkilötiedoista

Vierailevat käyttäjät

Käyttäjän IP-osoite sekä metatietoja laitteistosta, jolla käyttäjä vierailee palvelussa.

Rekisteröityneet käyttäjät

Rekisteri voi sisältää seuraavan kaltaisia tietoja käyttäjistä

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Organisaatio
 • Kieli
 • Käyttäjätaso (esim asiakas, työntekijä, ylläpitäjä)
 • Palvelun käyttötiedot (viestit, tilaustiedot, hankinnat, )

Kuka muu / Mitkä järjestelmät käsittelevät tietoja

 • Google Analytics

Käyttäjän oikeudet tietosuoja-asioista

Käyttäjällä on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus seuraaviin toimiin omien tietojensa osalta. Kyseiset pyynnöt tulee osoittaa suoraan yhteyshenkilölle.

 • Tarkastusoikeus
 • Vastustamisoikeus
 • Poisto-oikeus
 • Valitusoikeus
 • Suoramarkkinointikielto

Tarkempi kuvaus oikeuksista löytyy artiklasta: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC

 

Yleistä tietoa evästeiden käytöstä

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle.

Palvelun mahdollistavat tai sitä parantavat evästeet

Osa evästeistä on välttämättömiä palvelun sujuvalle käytölle. Tälläisiä on muun muassa kirjautumisen tai kielivalinnat mahdollistavat evästeet.  Käytämme evästeitä myös parantaaksemme ymmärrystämme siitä, kuinka asiakkaat käyttävät sivustojamme. Keräämme tilastollista tietoa kävijämääristä varmistaaksemme, että sivusto vastaa käyttäjien tarpeita. Seuraamme millaisilla laitteilla, mihin aikaan ja mitä sisältöjä asiakkaamme etsivät palvelusta.

Käyttäjän mahdollisuudet estää evästeiden käyttö

Käyttäjä voi asettaa selaimestaan, mitkä evästeet sallitaan palvelussa. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Tietojen suojaus

Käytämme teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tekniset menetelmät

Tietoturvallisten palvelinratkaisuiden käyttö, palomuurien käyttö, verkkoliikenteen salaustekniikoiden käyttö, salausavainten ja tietojen kryptaaminen sekä käyttöseurannan valvonta.

Organisatoriset menetelmät

Turvallisten laitteiden käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta. Henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Sitoutamme kaikki tietojen käsittelijät salassapitosopimuksilla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin Palvelun ulkopuolelle lukuunottamatta tässä dokumentissa mainittuja kolmansia osapuolia, ellei laki nimenomaisesti sitä vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Niissä tapauksissa joissa tietoja siirretään, huolehditaan samalla, että yhteistyökumppani on Privacy Shield -rekisteröity yhtiö tai yhteisö.

Tietojen säilytys (Data retention policy)

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Keräämämme informaatio verkkokaupassa

Tämä ilmoitus koskee kaikkea kerättyä tai syötettyä informaatiota verkkokaupasta. Palvelussa käyttäjä voi ostaa tuotteita, tehdä tuotehakuja tai rekisteröityä asiakkaaksi saadakseen tilauksia.

Keräämme asiakkaista verkkokaupassa tietoja asiakkuuden hoitamiseksi:

Nimi
Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Miten käytämme tätä tietoa

Käytämme tietoa tilausten toimittamiseen ja asiakkuuden käsittelyyn. Emme jaa asiakastietoa ulkopuolisten toimijoiden kanssa paitsi ainoastaan silloin kun se on tarpeellista tilausten käsittelyyn ja ostosten perilletoimittamiseen (esim maksut ja postitus).

Käytämme sähköpostia tilauksiin liittyvien viestien ja kyselyihin vastaamiseen. Näitä osoitteita ei jaeta ulkopuolisille. Asiakkaalla voi olla myös mahdollisuus tilata sähköpostiinsa tiedotteet uusista tuotteista tai liittyä uutiskirjeemme jakeluun. Silloin käytämme viestintään tätä sähköpostiosoitetta.

Maksurajapinnat

Verkkokauppa saattaa käyttää useita eri maksutapoja tilausten vahvistamiseen, jotka hallitaan turvallisesti kolmannen osapuolen maksatuspalveluiden kautta. Emme tallenna luottokortti tai verkkopankkitietojasi koskaan verkkokauppaan. Löydät maksurajapintojen omat kuvaukset näillä hakusanoilla.

Paypal
Nets
Paytrail
Klarna

Muut verkkokauppaan liittyvät palvelut

Verkkokaupan tilausten osalta kuluttajan osoitetiedot siirtyvät tilausvahvistuksissa logistiikkaketjuun (esim posti, fedex).

Lisää aiheesta:

Tietosuojavaltuutettu: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html
EU Asetus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2016%3A119%3ATOC